GDV Tehnika

Home / GDV Tehnika
  • – Trenutno edini način, ki omogoča beleženje majhnih fragmentov naših avričnih vibracij, je kirlianova tehnologija
  • – S kirlianovo GDV kamero slikamo prste desne in leve roke, kjer pride do ionizacije, dobimo korone posameznih prstov, ki je fizikalno definirana kot skupek ioniziranih plinov
  • – Hkrati z ionizacijo pride še do oddajanja fotonov, kar pomeni svetlobo, ki jo lahko opazujemo, tehniko opazovanja imenujemo GDV (Gas Discharge Visualization), tehniko slikanja pa EPC (Electro Photonic Capture)
  • – Nastali posnetek se digitalizira in obdela v računalniku
Shematski prikaz postopka
Shematski prikaz postopka

GDV tehnika, zasnovana na Kirlianovem efektu, je napredno znanstveno orodje za proučevanje duševno-telesnih funkcij z branjem avre.

V zgodovini je  znanstveni razvoj  kakega novega instrumenta vedno imel za posledico novo dojemanje realnosti. Mikroskop, teleskop, rentgen, ultrazvok – brez teh instrumentov bi bila moderna znanost nemočna.

gdvtehn_clip_image002gdvtehn_clip_image004
Fotonska emisija

S pojavom računalniško podprte GDV tehnike, ki je zasnovana na dobro znanem Kirlanovem efektu, smo dobili dokaj preprosto orodje. Moderno znanstveno pomeni : optična steklena vlakna, digitalizirana TV matrica, procesiranje slik z  zmogljivimi računalniki – vse to je postalo osnova za uvajanje te tehnike v znanstveno prakso. To je prvo orodje, ki nam je dalo priložnost narediti vidno distribucijo človeških energetskih polj, vse je postalo lažje za reprodukcijo, grafični prikaz in nenazadnje, ni drago.

gdvtehn_clip_image006
Digitalni posnetek korone prstov – razdeljen na sektorje

Nastanek pridobivanja informacij, uporabljajoč GDV pristop, bi lahko razložili takole : VN električni impulz stimulira biološki subjekt in  povzroči, da pride s strani subjekta odgovor v obliki  elektronske in fotonske emisije. Zaradi kratkega električnega impulza, odgovori subjekt s širokim spektrom frekvenc. Hkrati, na račun površinske in volumske heterogenosti objekta, nastaja  prostorsko-časovno moduliranje uporabljenega elektromagnetnega polja. Šibka emisija in fotonsko sevanje objekta povečujeta razpršitev plina, ki se ustvarja  v elektromagnetnem polju.  Žar te razpršitve se transformira z optičnim in  CCD sistemom v računalniško datoteko. Na osnovi preračunanih parametrov ter diagnostičnih hipotez se lahko naredi zaključek ali diagnoza. Slika, narejena po procesiranju in transformacijah, se razkrije kot podoba v dvodimenzionalni razsežnosti. Za analizo te podobe se v okolju Windows uporablja poseben program.

Kirlianova GDV kamera in software omogočata preverjanje stanja klientove energije na različnih ravneh in je zasnovana na raziskavi informacij, odčitanih z BEO-grami posameznikovih prstov.

Da bi lahko analizirali človekovo psiho-telesno stanje, se uporabljata dva glavna analitska pristopa : parameterski in sektorski. Parameterski temelji na izračunih parametrov BEO-grama, faktorski in korelacijski analizi (danes lahko GDV Software izračuna več kot 30 parametrov). Kompleksne analize navadno dovoljujejo tako rezultate GDV merjenj kot tudi druge tipe meritev (psihološke,fiziološke in bioelektrografkse). Naslednje skupine parametrov pa se najbolj upoštevajo : geometrijski, svetlobni, gostota, lom, verjetnost in entropija.

Sektorska analiza temelji na diagnostični tabeli, ki povezuje žar posamičnih con prstov s funkcionalnim stanjem telesnih con. Diagnostična – analitska tabela temelji na konceptih tradicionalne kitajske medicine, mikro-akupunkturnega sistema in empiričnih izkušenj. Analiza uporablja idejo o čakrah in ajurvedski medicini. Na temelju BEO-grama 10-ih prstov ter diagnostične tabele, je v GDV programe vgrajen model razporeditve polj okoli človeškega telesa.

MOŽNOSTI GDV TEHNIKE
– Snemanje in opazovanje  stopnje entropije organizma kot celote in različnih sistemov ter organov
– Objektivno kvantitativno ovrednotenje posameznikove stopnje strahu
– Prognoziranje karakteristik bolezenskega procesa
– Določitev indikacij, kontraindikacij ter osvojitev  različnih tipov terapij
– Raziskovanje vplivov različnih vrst terapij na osnovi energijske homeokineze, razvijanje indikatorjev                   za      za kombinirano uporabo različnih zdravil in metod zdravljenja
– Proučevanje individualnih reakcij osebe na vplive informacijske, energijske in telesne medicine, orientalske          tehnike, svetloba, zvok, ioni v zraku, magnetna polja, itd.
– Razvijanje kvantitativnih kriterijev za profesionalce (ljudje, ki opravljajo psihično in stresno delo)
– Ocenitev psiho-dinamičnih in bio-energetskih rezultatov  pri zduženem psihičnem treningu,       meditaciji, zdravljenju
– Proučevanje posmrtnih procesov
– Proučevanje strukturnih sprememb vode in bioloških tekočin
– Proučevanje energijskih lastnosti različnih stvari in materialov.

Konvencionalna, dopolnilna in alternativna medicina

Vsak telesni organ, vsaka telesna funkcija ima svoj točno določen učinek na človekovo avro. Z branjem avre okoli prstov lahko določimo napačno ali nenavadno delovanje vsakega telesnega organa, in sicer veliko prej preden se pojavijo fiziološki simptomi. Raziskovanje posameznikovega zdravja in psiho-emocionalnega stanja, tako v danem trenutku kot njegove spremembe čez čas ; vplivi različnih zdravil, mamil, telesnih vaj.