Kirlianova preglednica

Home / Kirlianova preglednica

Iz preglednice je razvidno, od katerih prstov dobimo podatke za
posamezne organe, kar je ugotovljeno statistično
iz mnogih slikanj in na osnovi poteka akupunkturnih meridianov.

preglednica